< NAZAJ / BACK

NOVEMBER

NAPREJ / FORWARD >

Sreda, 19.11.2014 - jutranje nebo je bilo popolnoma nasprotno, kot MOJE IME

Wednesday, 19.11.2014 - morning sky was completely opposite to MY NAME

© Jasna Šen 2014