< NAZAJ / BACK

OKTOBER / OCTOBER

NAPREJ / FORWARD >

Sreda, 22.10.2014 - Slovar SLOVENSKEGA knjižnega jezika

Wednesday, 22.10.2014 - a dictionary of the SLOVENE literary language

© Jasna Šen 2014