< NAZAJ / BACK

AVGUST / AUGUST

NAPREJ / FORWARD >

Torek, 12.8.2014 - Če boš nekaj časa vadil biti oseba iz romana, boš spoznal, da so izmišljeni LIKI včasih bolj resnični, kot ljudje s telesi in srci, ki bijejo. (Richard Bach, Iluzije)

Tuesday, 12.8.2014 - If you will practice being fictional for a while, you will understand that fictional CHARACTERS are sometimes more real than people with bodies and heartbeats. (Richard Bach, Illusions)

© Jasna Šen 2014