< NAZAJ / BACK

JULIJ / JULY

NAPREJ / FORWARD >

Torek, 22.7.2014 - VEČKRAT sem že bila poleti na otoku Pagu, ampak ta vremenski pojav sem tokrat videla prvič

Tuesday, 22.7.2014 - REPEATEDLY I visited an island Pag in the summer, but this weather phenomenon I never saw before now

© Jasna Šen 2014