< NAZAJ / BACK

JULIJ / JULY

NAPREJ / FORWARD >

Nedelja, 13.7.2014 - oblaki se zbirajo in pripravljajo, da nam pošljejo OSVEŽUJOČO ploho

Sunday, 13.7.2014 - clouds are gathering an preparing for sending us a REFRESHING shower

© Jasna Šen 2014