< NAZAJ / BACK

JUNIJ / JUNE

NAPREJ / FORWARD >

Ponedeljek, 9.6.2014 - PROPADEL - ni veliko ostalo od nekoč mogočne tovarne (SVILA Tekstilna tovarna, 1928 - 2005)

Monday, 9.6.2014 - COLLAPSED - there's not much left of once mighty factory (SVILA Tekstile factory, 1928 - 2005)

© Jasna Šen 2014