< NAZAJ / BACK

MAREC / MARCH

NAPREJ / FORWARD >

Petek, 21.3.2014 - ČAS ZAME - Psi, knjige in fotografiranje (ne nujno v tem vrstnem redu) mi vedno napolnijo baterije.

Friday, 21.3.2014 - TIME FOR ME - Dogs, books and photography (not necessarily in that order) always fill up my batteries.

© Jasna Šen 2014