< NA KONEC / TO THE END

JANUAR / JANUARY

NAPREJ / FORWARD >

Sreda, 1.1.2014 - OBLJUBA (razširiti obzorje)

Wednesday, 1.1.2014 - PROMISE (broadening the horizon)

© Jasna Šen 2014